Verkrijgbaarheid en nudging | Stimuleren gezondheid van eigen werknemers

Stimuleren gezondheid van eigen werknemers

Stimuleren gezondheid van eigen werknemers

Wij stimuleren onze leden om zich in te zetten voor de gezondheid van de eigen werknemers, bijvoorbeeld door deel te nemen aan programma’s die vitaliteit op de werkvloer bevorderen.

Onze leden

Bekijk hier onze leden en lees hoe ze het aanpakken

Promotie gezonde leefstijl eigen medewerkers Bakels

Doel

Bij de inrichting van de nieuwe vestiging is gekozen voor uitsluitend sta/zit bureaus en wordt een beleid gevoerd dat uitnodigt tot meer staand werken. Daarnaast is de website volledig rookvrij en wordt gratis fruit verschaft aan alle medewerkers.”

Regie over de eigen inzetbaarheid bij VBZ

Doel 

Het doel van het vitaal & vaardig programma ‘Geef smaak aan jouw toekomst’ is om medewerkers uit de branche bewust te maken van het belang om te werken aan hun eigen inzetbaarheid en daarin eigen regie te nemen.

Geef smaak aan jouw  toekomst

Acties

Binnen het programma Vitaal & Vaardig is een stappenplan ontwikkeld dat voornamelijk gericht is op de leidinggevenden. Daarnaast worden interventies geboden aan medewerkers en wordt het programma ondersteund door communicatiemiddelen.


De toolboxen waar bedrijven zelfstandig mee aan de slag kunnen bevatten vijf verschillende thema’s

1. Balans werk/privé

2. Vitaliteit

3. Financieel Fit

4. Loopbaan, ontwikkeling & feedback,

5. Ongewenst gedrag

We doen dit op 2 manieren


1. Programma Vitaal & Vaardig met begeleiding vanuit VBZ en Implicit, 20 bedrijven per jaar kunnen hieraan deelnemen.


2. Ontwikkelen aan actief aanbieden van toolboxen, waarmee bedrijven zelfstandig aan de slag kunnen (zonder begeleiding vanuit VBZ).

Programma vitaal vaardig 

Inspiratiedag Vitaal en Vaardig

Royal Koopmans neemt het initiatief om de wereld beter achter te laten

Doel 

Royal Koopmans neemt het initiatief om, samen met medewerkers en partners, de keten te verbinden op basis van een gedeelde visie en intrinsieke motivatie om de wereld beter achter te laten.


Het initiatief bestaat uit het uitvoeren van een tailor-made programma waarmee drie belangrijke doelen bereiken worden voor de werknemers:

 1. Graan als bron voor een duurzaam en gezond voedingspatroon.
 2. Duurzame vooruitgang in de foodketen versnellen.
 3. Betekenisvol en gezond werken.

Acties

Voor de werknemers zijn er drie acties:

 1. Gezonde werkomstandigheden en een goede.
 2. Dagelijks bezig zijn met hoe het anders en beter kan in de beweging naar duurzaamheid.
 3. Bijdrage leveren aan een gezonde werkomgeving.

Gezonde leefstijl en preventie voor de bakkerijsector

Doel

De bakkerijsector heeft verschillende trajecten waar ze in het kader van een gezonde leefstijl en preventie mee bezig zijn en waarmee vitaliteit in de bakkerijsector gestimuleerd wordt.

Acties

Vitaliteitsregeling

Eerder gedeeltelijk stoppen met werken in de bakkerijsector. 80% werken, 90% salaris, 100% pensioen.

Vitaal werken: vitaliteitsregeling

Meelstofallergie preventieprogramma

Cyclus van vier jaar waarin alle medewerkers vrijwillig een controle kunnen laten uitvoeren op de eventuele aanwezigheid van meelstof allergie. Georganiseerd vanuit de sector.

Stofvrij werken: Blij met stofvrij

Veilig werken in de bakkerij

Programma dat de voorwaarden neerlegt om veilig te werken in de industriële bakkerijsector.

Veilig werken

Gezond werken in de bakkerij

Trainingen fysieke arbeid en stoppen met roken trainingen. Trainingen die medewerkers bewust maakt van de mogelijkheden die zij zelf hebben om de belasting minder te maken. Goed gebruik van lijf en lichaam. Ook zijn er trainingen waarmee de werknemers gestimuleerd worden in het stoppen met roken. Al deze trainingen zijn gratis voor de werknemers en worden betaald vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Gezond werken

Pilot onder werknemers t.b.v. gezond werken en een gezonde leefstijl

Doel

Gezonde leefstijl onder eigen werknemers stimuleren in de bakkerij sector.

Acties

Het organiseren van vitaliteits­bijeenkomsten voor werknemers, waar aandacht wordt gegeven aan voedingsadviezen speciaal voor onregelmatige diensten, maar ook training over vitaliteit en welzijn.

Fietsplan stimuleert een gezonde leefstijl bij Agristo medewerkers

Doel

In 2019 startte Agristo een well-beingbeleid op met als slogan ‘Let’s go Yellow!’ waarbij zowel mentale als fysieke gezondheid centraal staat. Ook wordt een positief werkklimaat en een gezonde levensstijl gepromoot.


Zo plaatst Agristo in elke site tweewekelijks een levering vers fruit. Op die manier worden medewerkers ondersteund in het opbouwen van gezonde voedingsgewoontes. Om medewerkers te wijzen op het belang van gezonde voeding biedt Agristo ook regelmatig andere gezonde snacks aan zoals smoothies, fruitshakes en zomerse fruitsalades bij warm weer.

Gebaseerd op duurzaamheidsrapport 2020

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bij Aviko

Doel

Binnen Aviko vinden wordt duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van collega’s belangrijk gevonden. Vandaar dat hierin geïnvesteerd wordt.


Aviko ziet dat collega’s gemiddeld 13 jaar in dienst zijn. Voor medewerkers met fysiek zwaar werk is het een uitdaging dit vol te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de hand van een preventief medisch onderzoek is gekeken hoe vitaal collega’s zijn en hoe dit verbeterd kan worden. Zij volgen workshops over de thema’s die aandacht behoeven. Daarnaast krijgen zij individuele coaching om hen te begeleiden in gedragsverandering, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, voeding, slapen en/of werkplezier. Bovendien wordt voortdurend gekeken of met concrete aanpassingen het werkverlicht kan worden. In de fabrieken in Lomm en Cuijk is gestart met deze pilot.

Gebaseerd op duurzaamheidsverslag 2021

Gezonde leefstijl

Naast veiligheid op de werkplek, focust Farm Frites op de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers. Een gezonde levensstijl levert zowel een hoger welzijn alshet beste werk op. Daarom worden de medewerkers ondersteund om gezonde gewoontes aan te nemen.


Farm Frites stimuleert medewerkers aan om gezond te leven door middel van verschillende initiatieven zoals het Farm Frites fietsprogramma. Dit maakt het dankzij fiscaal voordeel voordeliger om een fiets aan te schaffen. Ook zijn afspraken gemaakt met sportscholen om medewerkers tegen een gereduceerde prijs lid te laten worden. En in alle kantoorkantines worden gezonde producten aangeboden tijden de lunch. Op dit moment worden nieuwe initiatieven onderzocht om een gezonde levensstijl te bevorderen. O.a. supporter Sahara City Run.

De Sahara City Run

Focus op duurzame inzetbaarheid medewerkers in bedrijfs-cao Royal Smilde

Doel

De bedrijfs-cao is gericht op duurzame inzetbaarheid in de breedste zin van het woord. Daarnaast is ook het HR-beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, waar een gezonde leefstijl onderdeel van uitmaakt.

Specifieke voorbeelden

Remia Gezondheidsdag

Doel 

Gezonde levensstijl promoten onder het personeel.

Actie

Elk jaar worden er workshops aangeboden die een gezonde levensstijl promoten en wordt er een gezondheidsdag georganiseerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een preventieve gezondheidscheck uit te laten voeren. Er worden arbotechnische trainingen en adviezen gegeven die een verantwoorde werkhouding bevorderen. Daarnaast wordt het bezoek aan de sportschool financieel aantrekkelijk gemaakt door deelname in het FiscFree programma. Hierdoor kan er tegen gereduceerd tarief gesport worden.

Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit Zwanenberg Food Group

Doel 

Het doel is het arbeidsgeschiktheidsbeleid te implementeren. De focus ligt op de medewerkers en een goed inzetbaarheid tot het pensioen. Onderdeel van sustainability / maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het opzetten van de werkgroep ‘Health & Sustainable Employability’.


Initiatieven die al ingezet zijn, zijn stoptober, workshops om te stoppen met roken, gratis fruit op de locaties en het verbeteren van de werkplekken. Voor de toekomst zal de werkgroep werken aan een vitaliteitskalender waarbij beweging bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan de ‘nationale fiets naar je werk dag’.

Specifieke voorbeelden

 1. De balansregeling bestaat uit drie varianten. De eerste is voor mensen onder de 50 jaar, die elk jaar twee extra vitaliteitsdagen krijgen naast verlof en ATV. De tweede groep is voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Zij kunnen vanaf hun 50e deelnemen aan een regeling waarbij zij 80% kunnen gaan werken, tegen 90% salaris en 90% pensioenopbouw. De derde variant is voor mensen die ervoor gekozen hebben om niet deel te nemen aan de tweede variant. Zij kunnen 10 jaar voorafgaand aan hun AOW- leeftijd 80% gaan werken tegen 90% salaris en 100% pensioen. Met name de tweede variant is erg in trek gezien de lange duur (ca 17 jaar) en de structurele afname van arbeidsduur die men kan inzetten voor meer rust, zorg voor kleinkinderen, mantelzorg, hobby’s en dergelijke.

 2. Naast het leefstijlprogramma en het arbo-spreekuur worden ook leefstijlprogramma’s aangeboden waarin in de breedte wordt gekeken naar de klachten en problemen die de medewerker aangeeft. Ook hier gaat het vaak om een opstapeling van oorzaken die leiden tot fysieke en/of mentale klachten, zoals bijvoorbeeld verslaving (drugs, roken, drank) overgewicht, schulden en relatieproblemen. Zowel bij deze programma’s als bij het inzetbaarheidsspreekuur wordt dus waar nodig breder en naar mogelijk achterliggende oorzaken gekeken dan alleen het feit dat iemand te zwaar is of uitvalt met fysieke klachten. Ook vanuit de PMO (periodiek geneeskundig onderzoek) worden mensen actief benaderd om gezondheidsrisico’s aan te kaarten en vooral om hen al dan niet preventief door te verwijzen om deze risico’s aan te pakken, liefst op het moment dat erger nog goed voorkomen kan worden met de juiste begeleiding; immers hoe eerder hoe beter.

 3. Medewerkers kunnen via het abonnement op bedrijfsfitness fiscaal vriendelijk sporten. Daarnaast kunnen zij ook via de WKR fiscaal vriendelijk een fiets kopen.

 4. Op de kantoorplekken zijn zit/sta bureaus, waarbij medewerkers niet de hele dag hoeven te zitten of te staan maar juist kunnen afwisselen. Ook wordt gevraagd en ongevraagd informatie gegeven over het juist instellen van bijvoorbeeld het bureau, de stoel, beeldscherm, houding en zit, het werken in de nachtdienst, til- en reikinstructies en andere tips om zo gezond mogelijk te kunnen werken.

 5. In de bedrijfskantine/restaurants wordt ruime keuze geboden aan gezonde voeding. Fruit krijgt men gratis.

Fietsplan

In 2019 werd voor het eerst een Tour d’Agristo gelanceerd waar alle medewerkers en hun familie konden wandelen, lopen en fietsen over een afstand van 7, 16 of 54 km langs de verschillende vestigingen van Agristo. Via het Facebookplatform ‘Let’s go Yellow’ houden collega’s elkaar op de hoogte van sportactiviteiten en motiveert men elkaar om samen deel te nemen. Bewegen en collegialiteit gaan zo mooi samen.


Agristo lanceerde in 2019 een fietsplan voor de Belgische en Nederlandse vestigingen om medewerkers te enthousiasmeren de fiets te pakken. De medewerker betaalt maandelijks een bijdrage voor zijn/haar fiets en krijgt een fietsvergoeding voor elke dag dat hij/zij met de fiets naar het werk komt om zo de medewerkers extra aan te moedigen.