Voorwoord

De aandacht voor een goede gezondheid is de laatste jaren steeds groter geworden. Het is tegenwoordig veel meer dan een wens voor jezelf en naaste vrienden en familieleden. Het is een brede beweging in Nederland waarin de voedingsmiddelensector een actieve rol speelt. De sector heeft een gezonde consument hoog in het vaandel staan en draagt actief bij aan een gezonde leefstijl. Als toegewijd partner heeft de FNLI in 2018 het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Daarin zijn de ambities vastgelegd voor een gezonder Nederland in 2040.

Om overgewicht aan te pakken is het essentieel dat veel partijen hun rol pakken. Zodat Nederland letterlijk in beweging gehouden wordt en jongeren al op jonge leeftijd bewust worden van het belang van een gezonde en actieve leefstijl. Binnen dit kader zet de Nederlandse voedingsmiddelensector al jaren daadkrachtig in op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Maar de ambities gaan nog wat verder.


In dit rapport leest u de inbreng van de FNLI, aangesloten sectoren en leden op basis van het ‘FNLI Handvest Gezondheid’. Hierin zijn ook mooie voorbeelden opgenomen van actuele en voorgenomen initiatieven om samen met onze partners verdere stappen te zetten.


Op weg naar een gezonder Nederland!

Cees-Jan Adema

Directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Cees-Jan Adema

Directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie