Verkrijgbaarheid en nudging | Assortiment scholen, kantines, gezondheids-instellingen

Assortiment scholen, kantines, gezondheids-instellingen

De FNLI stimuleert samenwerking met partners voor verantwoord productaanbod

Wij willen stimuleren dat bedrijven samenwerken met partners om tot een verantwoord productaanbod te komen in scholen, kantines, gezondheids­instellingen e.d. Bijvoorbeeld door de verpakkings­grootte aan te passen, maar ook gezondere alternatieven aan te bieden.

Onze leden

Bekijk hier onze leden en lees hoe ze het aanpakken

Assortiment oplijsting door Unilever Food Solutions van producten die binnen de gezonde schoolkantine passen

Doel

Gezonde keuze makkelijk maken voor de chefs en cateraars in scholen

De gezonde schoolkantine

Frisdrankassortiment middelbare scholen aangepast

Doel 

Het doel is een verbeterd aanbod van frisdranken op middelbare scholen. Eind 2018 zijn frisdrank­producenten gestopt met het aanbieden van traditionele, suiker­houdende frisdranken op middelbare scholen. Sindsdien verkopen zij op scholen alleen waters en frisdranken met maximaal 20 kilocalorieën per 100 ml.

Fietsplan

In 2019 werd voor het eerst een Tour d’Agristo gelanceerd waar alle medewerkers en hun familie konden wandelen, lopen en fietsen over een afstand van 7, 16 of 54 km langs de verschillende vestigingen van Agristo. Via het Facebookplatform ‘Let’s go Yellow’ houden collega’s elkaar op de hoogte van sportactiviteiten en motiveert men elkaar om samen deel te nemen. Bewegen en collegialiteit gaan zo mooi samen.


Agristo lanceerde in 2019 een fietsplan voor de Belgische en Nederlandse vestigingen om medewerkers te enthousiasmeren de fiets te pakken. De medewerker betaalt maandelijks een bijdrage voor zijn/haar fiets en krijgt een fietsvergoeding voor elke dag dat hij/zij met de fiets naar het werk komt om zo de medewerkers extra aan te moedigen.Specifieke voorbeelden

  1. De balansregeling bestaat uit drie varianten. De eerste is voor mensen onder de 50 jaar, die elk jaar twee extra vitaliteitsdagen krijgen naast verlof en ATV. De tweede groep is voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Zij kunnen vanaf hun 50e deelnemen aan een regeling waarbij zij 80% kunnen gaan werken, tegen 90% salaris en 90% pensioenopbouw. De derde variant is voor mensen die ervoor gekozen hebben om niet deel te nemen aan de tweede variant. Zij kunnen 10 jaar voorafgaand aan hun AOW- leeftijd 80% gaan werken tegen 90% salaris en 100% pensioen. Met name de tweede variant is erg in trek gezien de lange duur (ca 17 jaar) en de structurele afname van arbeidsduur die men kan inzetten voor meer rust, zorg voor kleinkinderen, mantelzorg, hobby’s en dergelijke.

  2. Naast het leefstijlprogramma en het arbo-spreekuur worden ook leefstijlprogramma’s aangeboden waarin in de breedte wordt gekeken naar de klachten en problemen die de medewerker aangeeft. Ook hier gaat het vaak om een opstapeling van oorzaken die leiden tot fysieke en/of mentale klachten, zoals bijvoorbeeld verslaving (drugs, roken, drank) overgewicht, schulden en relatieproblemen. Zowel bij deze programma’s als bij het inzetbaarheidsspreekuur wordt dus waar nodig breder en naar mogelijk achterliggende oorzaken gekeken dan alleen het feit dat iemand te zwaar is of uitvalt met fysieke klachten. Ook vanuit de PMO (periodiek geneeskundig onderzoek) worden mensen actief benaderd om gezondheidsrisico’s aan te kaarten en vooral om hen al dan niet preventief door te verwijzen om deze risico’s aan te pakken, liefst op het moment dat erger nog goed voorkomen kan worden met de juiste begeleiding; immers hoe eerder hoe beter.

  3. Medewerkers kunnen via het abonnement op bedrijfsfitness fiscaal vriendelijk sporten. Daarnaast kunnen zij ook via de WKR fiscaal vriendelijk een fiets kopen.

  4. Op de kantoorplekken zijn zit/sta bureaus, waarbij medewerkers niet de hele dag hoeven te zitten of te staan maar juist kunnen afwisselen. Ook wordt gevraagd en ongevraagd informatie gegeven over het juist instellen van bijvoorbeeld het bureau, de stoel, beeldscherm, houding en zit, het werken in de nachtdienst, til- en reikinstructies en andere tips om zo gezond mogelijk te kunnen werken.

  5. In de bedrijfskantine/restaurants wordt ruime keuze geboden aan gezonde voeding. Fruit krijgt men gratis.