Commerciële communicatie en marketing

Met de doorlopende samenwerking tussen de Stichting Reclamecode en de FNLI werken wij al jaren aan het stimuleren van verantwoorde reclame. Dat blijft een doorlopend proces van samenwerking, pilots draaien en kritisch kijken waar wij scherper in kunnen zijn. De Stichting Reclamecode helpt o.a. bij het formuleren van de regels voor reclame via de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leden deze regels naleven.


Ook werken wij samen met de Bond van Adverteerders (bvA) om samen te kunnen optrekken in de nieuwste richtlijnen en ontwikkelingen ten aanzien van marketing en reclame.

› Reclamecode

› Positieve pay-offs in reclame-uitingen

› bvA-bijeenkomst

› Gedragscode verantwoorde communicatie