Samenwerking | Onderzoeks-programma naar wetenschappelijke onderbouwing welvaartsziekten

Onderzoeks-programma naar wetenschappelijke onderbouwing welvaartsziekten

FNLI participeert in onderzoek van TiFN

De FNLI neemt deel aan onderzoek naar de eventuele impact van bewerkte voeding als factor in welvaartsziekten. De FNLI maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het TiFN (Top Institute Food and Nutrition: een publiek-private samenwerking die kennis biedt t.b.v. duurzame innovatie in voeding) project ‘Restructure’. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar andere verklaringen dan bewerking als factor die welvaartsziekten zou bevorderen. Andere verklaringen kunnen bijvoorbeeld eetsnelheid en energiedichtheid zijn. De resultaten worden over drie jaar verwacht.

Restructure

Onze leden

Bekijk hier onze leden en lees hoe ze het aanpakken

Leden van de FNLI participeren in restructure

Zowel het Cosun Nutrition Centre, Cosun Beet Company, Cosun, Unilever, Fonterra, Hero en FNLI participeren in dit project.

Restructure

Samenwerking aan Wageningen Universiteit diverse gebieden

Doel 

Samenwerking aan Wageningen Universiteit met veel onderzoekers & wetenschappers op diverse gebieden. Onder andere nieuwe innovatieve technologieën voor productverbetering, en gedragsveranderingsstudies.

Steensma richt zich op een geheel nieuw samenwerkingsverband met de zorgsector

Doel 

Steensma richt zich naast de ontwikkeling van producten met een lager gehalte aan suiker, vetten en zout op een geheel nieuw samenwerkingsverband met de zorgsector. De Food Innovation Academy (FIA)

De FIA is gevestigd binnen de vestiging in Vlaardingen. Daar vindtr o.a. onderzoek plaats naar gezondere voeding met kennisinstellingen zoals Lentiz, Albeda, Inholland maar ook met de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus. Recent is de Zorg Innovation Academy in Vlaardingen van start gegaan (ZIA). Deze academy moet een plaats krijgen op het oud Unilever terrein in Vlaardingen.

De Food Innovation Academy (FIA)

De FIA zelf is ontstaan vanuit het landelijke topsectoren beleid waar food en agri er een van is. Naast het werven van goed gekwalificeerde medewerkers, gezamenlijk onderzoek en imago versterkende activiteiten is dus nu ook de samenwerking gestart met een geheel andere sector (zorg) omdat aantoonbaar bewezen is dat voeding en gezondheid onlosmakelijk met elkaar te maken hebben.

Zorg Innovation Academy (ZIA)

De bestuurders van zowel de FIA alsook de ZIA hebben zich ten doel gesteld om samen te gaan werken en in te zetten op de relatie tussen voedsel en gezondheid. De samenwerking moet op termijn grote impact hebben op ons zorgstelsel. Informatie over de ZIA is te vinden op google als gezocht wordt op ‘ZIA Vlaardingen van start’. Een website is nog in de maak.