Commerciële communicatie en marketing | Reclamecode

Reclamecode

Voedingsmiddelensector past het verbod van reclame voor producten die niet voldoen aan de voedingskundige criteria aan van 12 naar 16 jaar!

De FNLI is voorstander van de invoering van de Nutri-Score, onder voorwaarde dat het algoritme in lijn wordt gebracht met de nationale voedingsrichtlijnen en EU-harmonisatie wordt nagestreefd. De FNLI vindt het belangrijk dat het logo voor alle productgroepen gevoerd wordt en niet alleen de producten met een hogere score.

Het Financieele Dagblad

FNLI en Stichting Reclamecode werken samen aan het nalevenen monitoren van de reclamecode van reclame op social media

De FNLI organiseert regelmatig voorlichtingssessies voor
haar leden. Injanuari 2022 organiseerde de FNLI een voorlichtingssessie over reclame op social media waar de Stichting Reclamecode (SRC) gastspreker was. Tijdens deze sessie is gesproken over de pilot die de FNLI samen met SRC heeft uitgevoerd. Met de pilot is onderzocht of FNLI-leden de reclamecode ten aanzien van reclame gericht op kinderen ook op social media kanalen naleven.


Samenvattende conclusie: Globaal gesproken wordt er in lijn met de regels geopereerd door de bedrijven. De naleving van de regels is goed. Additioneel toezicht op digitale uitingen is wenselijk. Digitale uitingen die reclame lijken, zijn dat niet altijd.


De bevindingen worden meegenomen in de evaluatie van de code. De FNLI vindt het belangrijk dat de afspraken worden nageleefd.

Lees meer

Onze leden

Bekijk hier onze leden en lees hoe ze het aanpakken

Geen gelicentieerde of merkeigen figuurtjes op verpakkingen van PepsiCo

Doel 

Vanaf 2019 zijn alle figuurtjes die aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor kinderen van de verpakkingen gehaald. Het was een bewuste keuze omdat dit soort figuurtjes voornamelijk de aandacht trekt van jonge consumenten.

Acties

Naast het maken van afspraken over het verwijderen van figuurtjes op de verpakkingen, worden er ook verschillende trainingen gegeven met betrekking tot de reclamecode en de ‘Advertising to Children’ -restricties die PepsiCo zelf hanteert. Daarnaast wordt alle externe communicatie (persberichten, foto’s, social media posts, filmpjes, etc.) extra gecontroleerd of deze voldoet aan de reclamerichtlijnen.

Achtergrond

 • Hoofdvraag: zijn er potentiële overtredingen te vinden van de Reclamecode op het gebied van influencer marketing, gericht op kinderen met als onderwerp ongezonde voeding?
 • Hoofddoel: onderzoeksmethode testen en tools verder ontwikkelen
 • SRC en FNLI-onderzoeksopzet gemaakt o.b.v.:
  • Merken van ongezonde voeding (168)
  • Influencers die zich (ook/hoofdzakelijk) op kinderen lijken te richten
  • Websites (die door kinderen bezocht worden)


Tijdens de pilot van vier weken zijn er 5.000 videos geupload door influencers die zich op een brede doelgroep richten. In 213 van deze video’s zijn vermeldingen van merken geconstateerd waarbij verder moet worden vastgesteld of het overtredingen betreft. In dezelfde periode zijn er 500 video’s geupload door influencers die zelf jonger dan 15 jaar zijn en die zich duidelijk op jongeren richten. In 173 van deze video’s is er sprake van promotie van een merk dat bij de FNLI is aangesloten. Ook voor deze gevallen moet nader worden vastgesteld of er sprake is van een overtreding. In de meeste gevallen zijn het shop blogs of testen van meerdere merken of smaken en is er geen sprake van reclame.


Een tweede onderdeel van de pilot die wij hebben uitgevoerd, is het monitoren van banner targeting activiteiten met gebruik van ‘avatars’. Hierbij worden schone profielen opgebouwd van avatars met alle kenmerken van een kind van <13 jaar. Vervolgens registreert en analyseert het systeem alle banner advertising die specifiek op deze kinderen wordt gericht.

De avatar pilot van vier weken toont dat banner ad targeting door FNLI-merken over het algemeen zorgvuldig plaatsvindt.


Verder was het geautomatiseerd monitoren van text posts op sociale media ook onderdeel van de pilot. Hierbij wordt met gebruik van het platform van Media Toolkit op basis van Boolean searches gezocht naar relevante termen in de posts. In tegenstelling tot de situatie bij de influencer video’s op social media, lijken er bij de tekst posts op social media weinig tot geen fouten op te treden. Sponsoring van text based social media activiteiten lijkt bij leden van de FNLI over het algemeen goed op orde te zijn.


Geautomatiseerde monitoring van social media en online advertising activiteiten geeft goed inzicht in het enorme volume aan digitale uitingen. De pilot geeft de indicatie dat bij FNLI-leden de (text) social media activiteiten en banner targeting activiteiten over het algemeen goed op orde zijn. De eerste resultaten van de influencer video monitoren lijken aan te tonen dat er op dit gebied nog veel kan worden verbeterd

De drie tools hebben ruim drie weken lang het internet afgestruind op zoek naar potentiële overtredingen.


Conclusies

Influencers op YouTube Video:

 • Merken worden genoemd en in beeld gebracht
 • De merken worden veelal genoemd in het kader van een:
  • ‘Smaak’- vergelijkingstest;
  • ‘Shoplog’: verschillende nieuwe producten uit supermarkt of buitenland;
  • ‘Challenge’: bijv. een hele dag alleen maar chocolade eten;
 • Vaak onduidelijk: is er überhaupt sprake van een ‘relevante relatie’?


Posts op social media

 • Geen overtredingen gevonden in tekstberichten van influencers die zich hoofdzakelijk op kinderen lijken te richten;
 • Op accounts van influencers die naar ons weten (ook) populair zijn bij kinderen, zijn enkele mogelijke overtredingen gevonden. NB: in deze gevallen werd overigens wél duidelijk gemaakt dat het hier reclame betrof;
 • Mogelijkheden om social media te 'crawlen' zijn nog beperkt; (nog) niet mogelijk om video's (reels/stories) te crawlen. Ook TikTok kan momenteel nog niet worden gemonitord. Hier wordt aan gewerkt.


Avatars die websites afstruinen

 • Nauwelijks overtredingen gevonden. Het lijkt er op dat qua targeting de regels door de FNLI-leden goed worden nageleefd;
 • Toch verschijnen er banners voor ongezonde voeding gericht op kinderen onder de 13 jaar op diverse websites;
 • In dit pilotonderzoek linken de paar gevonden banners die reclame maken voor ongezonde voeding en drank naar Ierse landingspagina's van de betreffende adverteerders.