Voorwoord

Een goede gezondheid is de laatste jaren veel groter geworden dan een wens voor jezelf en naaste vrienden en familieleden. Het is een brede beweging in Nederland waarin de voedingsmiddelensector een actieve rol speelt. De sector heeft een gezonde consument hoog in het vaandel staan en geeft actief invulling aan een gezonde leefstijl. Als gemotiveerd partner heeft de FNLI in 2018 het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Daarin zijn de ambities vastgelegd voor een gezonder Nederland in 2040 .

Om overgewicht aan te pakken moeten veel partijen hun rol pakken. Ook om Nederland letterlijk in beweging te houden en jongeren al op jonge leeftijd bewust te maken van het belang van een gezonde en actieve leefstijl. Binnen dit kader zet de Nederlandse voedingsmiddelensector al verschillende jaren daadkrachtig in op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Producenten pakken daarbij hun verantwoordelijkheid. Naast de akkoorden en afspraken nemen zij zelf het initiatief. Bijvoorbeeld met het aanpassen van de samenstelling van producten, verantwoorde marketing en consumenteninformatie.


Met deze tijdlijn laten wij zien welke mooie resultaten de jarenlange inzet al heeft opgeleverd. Duidelijk is dat we niet nu pas starten. Later dit jaar presenteren wij waar de industrie momenteel mee bezig is. Onder andere met de activiteiten uit het ‘FNLI Handvest Gezondheid’ en aansprekende voorbeelden uit verschillende sectoren.


Tegelijkertijd realiseren wij ons dat we er hiermee nog niet zijn. De ambitie om verder te gaan is groot. Consumenten helpen met het maken van keuzes voor een gezonde leefstijl vraagt om een integrale aanpak. Want naast gezonde voeding gaat het bijvoorbeeld ook om verkrijgbaarheid en voldoende bewegen.


Samen met onze partners zullen wij de komende jaren verdere stappen zetten. Op weg naar een gezonder Nederland!

Cees-Jan Adema

Directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Over de FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse voedingsmiddelensector. De FNLI vertegenwoordigt 18 brancheorganisaties en 500 bedrijven (multinationals, middelgrote beursgenoteerde ondernemingen en mkb) die voedingsmiddelen produceren onder merk & private label.


Dialoog, participatie en samenwerking zijn belangrijke pijlers voor de FNLI. Wij zijn intensief betrokken bij grote maatschappelijke thema’s als gezondheid en klimaat en werken daarvoor samen met onder andere de wetenschap, gezondheidsorganisaties en patiëntenverenigingen, organisaties voor consumentenvoorlichting en stakeholders op het gebied van onder andere IMVO en voedselverspilling.